Aktualności

Nowe zasady korzystania z klubu Sense Studio

Nowe zasady korzystania z klubu

SENSE STUDIO
zgodnie z rozporzędzeniem MZ z dnia 28 maja 2020

 

 

Od 8 czerwca 2020 roku możesz odwiedzić Sense Studio („Klub”)

Biorąc pod uwagę niezbędne środki ostrożności w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem Sars-Covid-2 poniżej znajdziesz informacje o procedurach, których należy przestrzegać w Klubie zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Prosimy o zapoznanie się z nimi.

 

 

 

 1. Zastosuj się do następujących zasad, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie, innym korzystającym z Klubu Sense Studio oraz pracownikom Klubu.
 2. Po wejściu do budynku przy ul. Bobrowieckiej 6 w Warszawie, gdzie zlokalizowany jest Klub upoważniona osoba dokonuje pomiaru temperatury ciała.
 3. Jeśli wynik takiego pomiaru wskaże temperaturę powyżej 38 st. C. upoważniona osoba jest uprawniona odmówić wejścia do budynku i do Klubu.
 4. Możliwe jest poddanie się ponownemu pomiarowi temperatury (jednokrotnie, po upływie 15 minut od poprzedniego pomiaru),
 5. Do momentu drugiego pomiaru temperatury osoba wchodząca powinna przebywać poza budynkiem, w którym zlokalizowany jest Klub.
 6. Z Klubu mogą korzystać jedynie osoby, u których nie stwierdzono temperatury ciała wyższej niż 38 st. C pod warunkiem wypełnienia i pozytywnej weryfikacji przez pracownika Klubu ankiety dotyczącą potencjalnej styczności Klienta z wirusem Sars-Covid-2.
 7. W przypadku, gdy pracownik Klubu po zapoznaniu się z treścią ankiety stwierdzi, że osoba wypełniająca ankietę należy do grupy ryzyka zakażenia lub nosicielstwa wirusa Sars-Covid-2o, jest upoważniona polecić Klientowi opuszczenie Klubu oraz budynku, w którym Klub jest zlokalizowany.
 8. Liczba klientów przebywających jednocześnie w pomieszczeniach Klubu zostaje ograniczona i wynosi jedną osobę na 10 m2.
 9. W przypadku kontaktu z innym klientem lub pracownikiem Klubu, zachowaj bezpieczny dystans - co najmniej 2 metry.
 10. Poczekalnia w Recepcji Klubu jest wyłączona z użytku, dlatego prosimy o nie korzystanie z foteli w Recepcji Klubu. Prosimy o przyjście do Klubu bez osób towarzyszących, jeżeli nie korzystają one z usług Klubu.
 11. Przy stanowisku Recepcji Klubu może znajdować się maksymalnie 1 osoba – prosimy o przestrzeganie stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między Klientami w Recepcji Klubu
 12. W trakcie wizyty w Klubie prosimy o nie używaj i nie wyjmowanie telefonu komórkowego.
 13. W takcie wizyty w Klubie należy myć lub dezynfekować ręce przed skorzystaniem z jakiegokolwiek urządzenia lub sprzętu do ćwiczeń.
 14. W miarę możliwości należy korzystać z własnych pomocy do ćwiczeń takich jak maty, paski, etc.,.
 15. Po skorzystaniu z urządzenia lub sprzętu do ćwiczeń dosteępnych w Klubie, należy dokonać ich dezynfekcji lub poprosić o to pracownika Klubu.
 16. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne w obszarze Recepcji Klubu oraz w innych miejscach w szatniach, toaletach i salach ćwiczeń - zgodnie z właściwymi wytycznymi.
 17. Przebywając w Klubie należy ograniczyć kontakt z powierzchniami i przedmiotami do niezbędnego minimum (np. nie dotykaj produktów ustawionych na półkach, witrynach).
 18. Prosimy o nie korzystanie z suszarek elektrycznych do rąk zainstalowanych w Klubie.
 19. Jeśli u Klienta występują niepokojące objawy choroby podczas korzystania z Klubu pracownik Klub jest uprawniony odsunąć taką osobę jak najszybciej od zajęć i poprosić o jak najszybsze udanie się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego.
 20. Prosimy o zapoznanie się z informacji dotyczącymi zasad korzystania z Klubu oraz przestrzeganie instrukcji zamieszczonych w obrębie Klubu oraz zaleceń pracowników Klubu wynikających z sytuacji rozprzestrzeniania się wirusa Sars- Covid-2.
 21. Zdajemy sobie sprawę, że opisane obostrzenia obniżają komfort korzystania z Klubu jednak prosimy o wyrozumiałość i podporządkowanie się, gdyż takie wymogi nałożył Główny Inspektorat Sanitarny.

 

 

Dołącz
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Zmieniam ustawienia